Favorilere ekle


Sitemizin Ziyareti Defterine

Lütfen Yorumlarınızı Yazın...


Hosgeldiniz
...:::SosyalDefteri:::...
Ziyaretçi Defterine Yazalım Siteyi Yorumlayalım! Demi Arkaaşlar...
Ziyartçi Defterine Yazmak İçin Tıklayın
Hosgeldiniz
...:::SosyalDefteri:::...
Ziyaretçi Defterine Yazalım Siteyi Yorumlayalım! Demi Arkaaşlar...
Ziyartçi Defterine Yazmak İçin Tıklayın

Favorilere ekle
   
  ...:::SosyalDefteri:::... | Sosyalcilerin Buluşma Noktası | Sanal Alemin Eğitim Portalı
  Ülkeler
 

AZERBAYCAN -BAKÜ

Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine kurulan ülkelerden biridir. 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur.

Ülke toprakları içinde Dağlık Karabağ ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti vardır.

Ülkenin kuzey  ve güneyi Kafkas Dağları ile kaplıdır. Bu dağlar ülkemizdeki Kuzey Anadolu Dağlarının devamıdır.

Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’nin bir bölümü Azerbaycan sınırları içinde kalır.

Hazar Denizi kıyısında balıkçılık yapılır. Dünyaca meşhur olan mersin balığı havyarının büyük bir kısmı Azerbaycan'da üretilir. Elde edilen ürünün de büyük bir kısmı ihraç edilir.

Dünyanın belli başlı petrol üreticisi ülkeleri arasında yer alır.

Azerbaycan ile aramızdaki sınır kapısı Dilucu Sınır kapısıdır (Nahcivan).

 

GÜRCİSTAN  -  TİFLİS

Ülkede Abhazya ,Acaristan ile Güney Osetya özerk bölgesi yer alır.

Kafkas ülkeleri içinde Karadeniz’e kıyısı olan tek ülkedir.

Ülke genelde dağlıktır. Ülkenin kuzey  ve güneyi Kafkas Dağları ile kaplıdır.

 Dağlık olmasından dolayı tarım alanları azdır ve işlenmesi de zordur.

Karadeniz kıyılarında yetiştirilen çay ve turunçgiller ekonomiye önemli katkıda bulunur.

Dünya manganez rezervinin büyük bir kısmına sahiptir.

Gürcistan ile Türkiye sınırında  Sarp Gümrük Kapısı vardır.

ERMENİSTAN-ERİVAN

Kafkas ülkeleri içinde yüzölçümü en küçük olandır.

Genelde dağlıktır.

Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Üzüm başlıca tarım ürünüdür.

 

Kafkas ülkeleri: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistandır.

Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler: Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya’dır.

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler: Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’dır.

 

İRAN-TAHRAN

Orta Doğunun alan bakımından ikinci büyük ülkesidir (en büyük olanı Suudi Arabistan’dır.).

Ülke kuzeyde Elbruz Dağları, güneybatıda ise Zağros Dağları ile sınırlıdır.

Elburz Dağları , volkanik yapıdadır.

Bu dağlar Alp kıvrım sisteminin bir parçasıdır. Bu sebeple ülkede sık sık depremler görülmektedir.

Ülkenin iç kısımları iki büyük çölle kaplıdır. Bunlar Deşt-i Kebir (Tuz çölü) ve Deşt-i Lut (Kum çölü) çölleridir.

İran bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Tarımda en büyük sorun sulama sorunudur.

Tarım ürünleri arasında en çok buğday ve arpa elde edilir. Hazar Denizi kıyılarında çeltik, çay, tütün ve meyve üretimi yaygındır.

İran ekonomisinde hayvancılık önemli yer tutar. En çok koyun beslenir. Beslenen koyunların yünleri aranan ve çok değerli cinstendir.

Dünyanın belli başlı petrol üreticileri arasında yer alır.

İran halıları dünyaca ünlüdür.

Komşularımız içinde en fazla ticaret yaptığımız ülkedir.

Türkiye –İran sınırında Gürbulak Sınır Kapısı vardır.

 

IRAK-BAĞDAT

Yer şekilleri genelde düz ve sadedir.

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya

yer alır.

Mezopotamya ovasında sulamalı tarım gelişmiştir. Başlıca tarım ürünleri;, hurma, çeltik ve pamuktur. Dünya hurma üretiminin %70’ini karşılar.

Dünyanın petrol zengini ülkelerinden biridir.

Türkiye-Irak arasındaki ticaretin önemli bir bölümü Habur Gümrük Kapısı yoluyla yapılır.

Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler: İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir.

Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’nden ayıran sınır Hürmüz Boğazı’dır.

 

SURİYE –ŞAM

Komşularımız içinde en uzun kara sınırımız olan devlettir.

Yer şekilleri sade bir özellik gösterir.

Ülke dünyanın en uzun kırık hattı üzerindedir.

Kıyı bölgesinde Akdeniz iklimi görülür.

Ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanır. Sulama imkanları geniş değildir . En önemli tarım ürünü tahıllardır.

Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Fosfat en önemli yer altı kaynağıdır.

Sanayisi yeterince gelişmemiştir.Sebepleri; hammadde, enerji, sermaye ve yetişmiş işgücünün azlığıdır.

Suriye’de bulunan Caber Kalesi, Türkiye’ye ait olup burada Türk askeri nöbet tutmaktadır.

Suriye sınırımız boyunca bir çok gümrük kapısı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Cilvegözü’dür.

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ-LEFKOŞA

Kıbrıs Adası, Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır.

K.K.T.C ‘de daimi akışa sahip akarsu yoktur. Bu sebeple ülkede su sıkıntısı yaşanmaktadır.

Adada, Akdeniz iklimi hakimdir.

K.K.T.C’nin ekonomisi tarım  ve turizme dayanır.

Hammadde, enerji ve sermaye yetersizliğinden sanayi gelişmemiştir.

 

YUNANİSTAN- ATİNA

Yunanistan, Balkan Yarımadası’nın güney ucunda yer alan küçük bir ülkedir.

Üç kenarı denizle çevrilidir. Kritik bir konumdadır. Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerlerden birinde bulunur.

Yunanistan topraklarının hemen hemen beşte dördü dağlık, çok az bir bölümü de ovalıktır. Pindus, Olimpos ile Rodop dağları başlıca dağlarıdır.

Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de yaklaşık 2000’e yakın ada Yunanistan’a aittir.

Genel olarak, Akdeniz ikliminin tesiri altındadır.

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Dünya zeytin üretiminde önemli payı vardır.

Turizm, ülkenin çok önemli bir gelir kaynağıdır.

Tarıma elverişli alanın azlığı ve ülkenin denizlerle iç içe olması , Yunan halkını denizciliğe yöneltmiştir. Dünyanın önemli deniz ticaret filosuna sahiptir.

Sürekli dış ticaret açığı vermektedir. Bu açığı işçi dövizleri, turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB ‘den aldığı yardımlarla kapatır.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin önemli bir kısmı İpsala Gümrük Kapısı yoluyla yapılır.

 

BULGARİSTAN-SOFYA

Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler; Deliorman ,Filibe , Hasköy, Kırcaali ve Mestanlı’dır.

Ülkede Rodop ve Balkan dağları bulunmaktadır.

Ekonomisi tarıma dayanır. En önemli ürünü buğdaydır. Yağ elde etmek için yetiştirilen ayçiçeği önemli bir alanı kaplamaktadır. Tütün yüksek kalitede olup ihracat için yetiştirilir. Gülyağı üretiminde Türkiye’nin rakibidir.

Avrupa’nın en önemli ipek üreticisidir.

Ülkemizin Avrupa’ya açılan en önemli gümrük kapısı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule’dir.

 

AFGANİSTAN- KABİL

Yer şekilleri oldukça engebelidir. Alp-Himalaya dağ sisteminde yer alan Hindukuş dağları ülkedeki önemli bir dağ kuşağıdır.

Orta Asya’yı Güney Asya’ya bağlayan ünlü Hayber Geçidi bu dağlar üzerindedir.

Genellikle az yağış alan kurak bir ülkedir. Ülkenin büyük bir bölümü bozkır ve çöllerle kaplıdır.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarımdan elde edilen ürünler, ancak halkın ihtiyacını karşılar.

Ülkede hayvancılık gelişmiştir. Karakul koyunlarının derisinden astragan denilen çok değerli kürkler yapılır. Bu kürklerden önemli gelir sağlanır.

Dokuma sanayisi başlıca sanayi dalıdır. Halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir

En önemli yer altı kaynağı doğalgazdır.

 

LÜBNAN- BEYRUT

Kıyı kesimde Akdeniz iklimi görülür.

Ortadoğu’nun ekonomik bakımdan en gelişmiş ülkelerinden biridir .

En fazla geliri, transit taşımacılıktan elde etmektedir.

Beyrut, dünyanın önemli ticari ve mali merkezlerindendir. Normal devrelerde ticaret ve bankacılık merkezi olduğu gibi, aynı zamanda Arap Orta doğusunun dağıtım kapısıdır.

 

ÜRDÜN- AMMAN

Ürdün’ün denizle bağlantısı Kızıldeniz’in kuzeyindeki Akabe Körfezi ile sağlanır.

Toprakları esas itibariyle yüksek platodan meydana gelir.

Ürdün ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağlı durumdadır. Günümüzde bu yardım, petrol üreten Arap ülkelerinden gelmektedir.

Turizm ülkeye en fazla döviz sağlayan gelir kaynağıdır.

 MISIR- KAHİRE

Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir.

Asya kıtasında yer alan bölümü Sina Yarımadası’dır. Asya, Avrupa ve Afrika arasında kilit bir noktadadır.

Mısır’ın büyük bir kısmı deniz seviyesine oldukça yakın bir plato görünümündedir. Bu Platonun kuzeyinde Nil Deltası bulunur.

Nil Nehri, dünyanın en uzun akarsularından (6390 km) biridir. Nil Nehri, denize Reşiat ve Dimyat adlı iki kol ile dökülür. Nil nehri üzerinde yapılmış olan Asvan barajı, dünyanın en büyük baraj gölü olan Nasır Gölünün oluşmasını sağlamıştır.

Mısır, sıcak ve kurak çöl iklimine sahiptir. Ülke ikliminin karakteristik özelliği yağış azlığıdır. Akdeniz kıyılarında bile yıllık yağış miktarı 200 mm’yi geçmez.

Tarım alanlarının azlığına rağmen bir tarım ülkesidir. Nil Vadisi ve deltası tarıma elverişli olan bölgedir. Buralarda modern tarım yöntemleri ile yılda birden fazla ürün alınabilmektedir.  Yetiştirilen ürünler içinde pamuk ve çeltik (Pirinç) başta gelir.

Dünyanın en iyi cins uzun elyaflı pamuğu Mısır'da üretilmektedir.

Dünyanın yedi harikasından olan piramitler ve İskenderiye feneri, kral mezarları, sfenksler önemli turizm gelir kaynaklarıdır.

Mısır’ın diğer önemli gelir kaynaklarından biri de Süveyş Kanalı’ndan aldıkları geçiş ücretidir.

 

SUUDİ ARABİSTAN-RİYAD

Orta Doğu’nun alan bakımından en büyük ülkesidir.

Yer şekilleri bakımından sade bir özellik gösterir.

iklimi,  genel olarak sıcak ve kuraktır.  Rubulhali Çölü  dünyanın en sıcak yerlerindendir.

Petrol gelirleri ülke ekonomisinin can damarını teşkil etmektedir. Ortadoğu’nun en büyük petrol üreticisidir.

Ülkede tarım yapılan topraklar yüzölçümünün % 2’si  kadardır.

Turizmden elde edilen gelirler oldukça yüksektir.

 

İTALYA-ROMA

Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Nüfusun büyük bir kısmı kuzey İtalya’da yaşar. Sebepleri verimli tarım arazileri, sanayinin gelişmiş olması ve diğer Avrupa ülkelerine yakın olmasıdır.

Güney Avrupa ülkesidir. Akdeniz’in merkezine açılan bir yarımadadır.

Akdeniz’in en büyük adası olan Sicilya ile Sardinya İtalya’ya aittir.

İtalya topraklarının büyük bir kısmı dağlar ve tepelerden oluşmaktadır. Yer şekillerinin esas yapısını Alp ve Apenin dağları oluşturur.

Sicilya adasında bulunan Etna ile  İtalya yarımadasındaki Vezüv yanardağları etkin haldedir.

Ülkenin en önemli akarsuyu olan Po Nehri Adriyatik Denizi kıyılarında  Po Deltasını oluşturmuştur.

Akdeniz İklimine sahiptir. Akdeniz İkliminin etkisi Alplerin dışında kalan bütün yarımadada hissedilmektedir.

İtalya; şarap , zeytinyağı ve pirinç üretimiyle , sebze - meyve yetiştiriciliğinde Avrupa’da ilk sıralarda yer alır.

İtalya’da hayvancılık da gelişmiştir. Avrupa’nın önemli peynir üreticilerindendir.

Uzun kıyılara sahip olmasına rağmen balıkçılık yeterince gelişmemiştir.

Yer altı kaynakları bakımından fazla zengin değildir.

Otomotiv sanayisi çok gelişmiştir. Sanayinin  büyük bir kısmı ülkenin kuzeyinde toplanmıştır. Sebebi: Avrupa ile ilişkilerin daha kolay olması.

Turizm en önemli gelir kaynaklarındandır.  Avrupa ülkeleri içinde turizm geliri bakımından ilk sıralarda yer alır.

İSPANYA-MADRİD

Avrupa’nın fazla nüfuslu ülkelerinden sayılır. Nüfus artış hızı düşüktür. Kentleşme oranı yüksektir. Yoğunluk kıyılarda fazla , iç kesimlerde azdır.

İber Yarımadası üzerinde yer almaktadır. Akdeniz’deki Balear, Atlas Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları, Fas’ın kuzey kıyısında yer alan Septe ve Melia kıyı kentleri  İspanya’nın sınırları içinde yer almaktadır.

Ülkenin büyük bir bölümünü, orta yükseklikte olan ve İspanyolca     “ masa gibi düz” anlamına gelen  Meseta Platosu oluşturur.

Prene Dağları Fransa ile doğal sınırı oluşturur.

İspanya’da , Türkiye’de görülen bütün iklim özellikleri görülür.

Dünya zeytin ve üzüm üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Atlas Okyanusu kıyıları büyük bir balıkçılık bölgesidir. Balıkçılık önemi bakımından Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü gelir.

Civa üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alır. AB ülkeleri içinde çıkarılan bakırın tamamına yakınını İspanya karşılar.

Turizm sektörü açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Dış ticaret açığının büyük bir kısmını turizm gelirleri ile kapatmaktadır.  

 

PORTEKİZ  -  LİZBON

İber Yarımadasında yer alır

Atlas Okyanusu’ndaki Azorlar ve Madeira Adalar grubu Portekiz’e aittir.

Ülke genelde Okyanusal iklimin etkisindedir.

Avrupa’nın en az gelişmiş ülkelerinden biridir.

Zeytinyağı ve şarap ülkenin başlıca ihraç ürünleridir.

Şişe mantarı yapmada dünyada birinci sırada yer alır.

Kıyı ve açık deniz balıkçılığı gelişmiştir.

Turizm geliri dış ticaret açığının kapatılmasında önemli yer tutar.

ALMANYA- BERLİN

Nüfus artış hızı çok düşüktür. Bu nedenle nüfus artışı teşvik edilmektedir. Nüfusun % 80 den fazlası kentlerde yaşar.

Almanya Orta Avrupa'da Kuzey Denizi ile Alpler arasında uzanır

Almanya'daki bütün akarsular , Tuna hariç Kuzey Denizine dökülür. En uzun nehri Ren (865 km)dir. Diğer büyük nehirleri ise Elbe, Tuna, Wesser, Ems'dir. Tuna Nehri ise Karadeniz'e dökülür.  Ren Nehri kanallarla Tuna Nehrine bağlanır. Bu bağlantıdan dolayı Karadeniz'le, Kuzey Denizi arasında bağlantı sağlanmıştır.

Almanya’nın iklimi okyanusal ve karasal iklim tipleri arasında geçiş özelliği gösterir.

Tarım, modern usullere göre yapılmaktadır. Fakat tarımsal üretim tüketimi karşılamaz.

Şekerpancarı, Alman ekonomisinde büyük bir yer tutar.

Patates Alman halkının en önemli besin maddesidir.

Balıkçılık Almanya'da çok gelişmiştir. Büyükbaş hayvancılığı Alman ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Ülkenin  yer altı kaynakları  arasında  taşkömürü başta gelir. Ruhr bölgesi Avrupa’nın en büyük taşkömürü havzasıdır.

Ruhr sanayi bölgesi  tüm Avrupa’nın en gelişmiş sanayi bölgesidir. A.B ülkeleri içinde sanayisi en gelişmiş olan ülkedir.

Otomobil üretimi bakımından ABD ve Japonya'dan sonra dünyada üçüncü sırayı alır.

Dış ticaret hacmi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.

Avrupa'nın ulaşım yönünden kalbi durumundadır. Avrupa’nın en iyi otoyol sistemi Almanya’dadır. Çok gelişmiş deniz ticaret filosuna sahiptir.

Türkiye’nin dış ticaretinde en önemli ülkedir.

 

AVUSTURYA - VİYANA

 

Ülkenin büyük bir kısmı dağlık arazidir.

Karasal  iklimine sahiptir. Ülkenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Orta Avrupa'nın en fazla ormana sahip ülkesidir.

Tarıma elverişli toprakları azdır. Bol ürün alabilmek için modern tarım hızla gelişmiştir.

En önemli yer altı kaynağı manyezittir. Manyezit üretiminde dünyanın sayılı ülkelerindendir.

İşlenmemiş kereste ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır.

Turizm potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir.

Kış turizmi gelişmiştir.  

İSVİÇRE - BERN

İsviçre Avrupa’nın en dağlık ülkesidir.

Avrupa’nın iki büyük akarsuyu İsviçre Alplerinden doğar. Bunlar; Ren ve Rhone  akarsularıdır.

Genelde karasal iklim görülür.

Tarıma elverişli topraklar azdır.

Hayvancılık ekonomide büyük yer tutar. Özellikle büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Peynir sektörü dünyaca ünlüdür. Süt  mamullerinden sayılan çikolatada dünya çapında söz sahibidir.

Saatçilik ülkenin ünlü bir sanayi dalıdır. İsviçre saatleri dünyaca ünlüdür.

İsviçre dünyanın malî hayatında önemli rol oynayan büyük bankacılık merkezidir.

Kış turizminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Denize kıyısı olmadığı halde büyük bir deniz ticaret filosuna sahiptir. Ticaret filosu İtalya, Hollanda ve Fransa limanlarında bulunur.

MACARİSTAN - BUDAPEŞTE

Topraklarının büyük bir kısmını ovalar oluşturur.

Ülkeden geçen iki büyük nehir vardır. Bunlar; Tuna ve Tisa  dır. Tuna Nehri, Volga’dan sonra Avrupa’nın en uzun nehridir.

Genel olarak karasal iklim görülür.

Tarım ülkesidir. Topraklarının büyük bir kısmı tarıma elverişlidir. Buğday,mısır ve üzüm üretiminde Avrupa’nın önde gelen ülkelerindendir.

Sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengindir.

DANİMARKA  -KOPENHAG

Avrupa’da nüfus artış hızı en az olan ülkedir.

Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Jutland Yarımadası ve dört yüz seksen üç ada üzerinde kurulmuş olan en küçük İskandinav ülkesi.

Dünyanın en büyük adası olan Grönland da Danimarka’ya bağlıdır.

Tamamen düzlüklerden oluşur.

Batı rüzgarları ve Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle Ilıman okyanus iklimi görülür.

Açık deniz balıkçılığı gelişmiştir.

Sanayi ileri bir seviyededir. Gemi yapımı ve fabrika makinalarının yapımı ileri seviyededir.

 

İSVEÇ  - STOCKHOLM

Ülkenin kuzeyi boş denecek kadar az nüfuslanmıştır.

İskandinav Yarımadasında yer alır.

Oldukça girintili-çıkıntılı kıyıların önünde binlerce küçük ada yer alır. Bu kıyılara Skyer kıyıları denir.

İsveç’in kuzeyinde sert karasal iklim görülür.

Güney kısımları Gulf-Stream sıcak su akıntısından dolayı daha ılımandır. 

İsveç’in yarısından fazlası  ormanlarla kaplıdır.

Ülkenin en kuzeyinde tundra adı verilen yosun ve likenler vardır.

Tarım yapılabilen alanlar toplam arazinin % 9’undan ibarettir.

Balıkçılık,  önemli bir gelir kaynağıdır.

İsveç maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Avrupa’nın en önemli demir üreten ülkesidir.

 

FİNLANDİYA  - HELSİNKİ

Ülkede nüfusun çoğu ülkenin güneyinde yaşar.

dördüncü zamanda buzullaşmanın etkisinde kalmıştır. Yer şekillerinin oluşmasında buzul aşındırma ve biriktirmesi önemli rol oynamıştır.

Ülkenin büyük bir kısmı ovalardan meydana gelmiştir.

Göl bakımından (buzul gölleri) çok zengindir. Bu yönüyle göller ülkesi olarak anılır.

Ormanlar ülkenin yaklaşık üçte ikisini kaplamaktadır. Ormanlar da Finlandiya’nın tabiî kaynakları arasında büyük öneme sahiptirler.

Tarım alanları çok azdır.

NORVEÇ  - OSLO

Kuzeybatı Avrupa’nın nüfus yoğunluğu en az olan ülkesidir. Ülkede nüfus güneyde toplanmıştır.

İskandinavya Yarımadasının kuzeyini ve batısını kaplar.

Yer şekillerinin büyük bir kısmını İskandinav Dağları oluşturur.

Kıyılarında fiyort oluşumu fazladır. Bunlar buzul vadilerinin deniz suları altında kalması ile oluşur.

Ülke bol yağışlı ve engebeli olduğundan akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Elektrik enerjisinin tamamına yakınını hidroelektrikten karşılar.

Ülkenin büyük bir kısmı kutup dairesinde yer aldığından sert karasal iklim görülür.

Gulf-Stream sıcak su akıntısı sebebiyle güney ve güneybatı kıyılarında ılıman iklim görülür. 

İskandinav ülkelerine göre tarım ve çiftçilik açısından geridir. Tarım alanlarının az ve iklim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı halk balıkçılığa yönelmiştir. Balıkçılık ülke ekonomisinde önemli paya sahiptir. Dünya balık üretiminde ilk sıralarda yer alır.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Batı Avrupa’nın en zengin  petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir.

Ormancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Avrupa’da sanayisi gelişmiş ülkeler arasındadır.

Dünyanın büyük ticaret filolarından birine sahiptir.

Kış turizmi bakımından önemli bir yere sahiptir.

Batlık Denizi’ne kıyısı olan ülkeler; İsveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Letonya, Estonya, Litvanya

FRANSA - PARİS

Akdeniz’de Korsika adası vardır.

Ülkenin büyük bir kısmı ovalar , alçak tepeler ve platolardan oluşur.

Alp dağlarındaki Mont Blanc (4807 m) Avrupa’nın en yüksek noktasıdır.

Massif Centraller, Vojlar ve Ardenler başlıca yaşlı kütleleri oluşturur.

İklim yönüyle Türkiye ile benzerlik gösterir.

Topraklarının yaklaşık yarısı tarıma elverişlidir. En önemli tarım ürünleri buğday ve Ş.pancarıdır. Bağcılık ve şarap üretiminde dünya çapında tanınmıştır.

Hayvan varlığı ile dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

ABD, Japonya ve Almanya’dan sonra dünyanın dördüncü büyük sanayi ülkesidir.

Turizm çok gelişmiştir. Gelen turist sayısı bakımından  dünyanın önemli ülkelerindendir.Turizm faaliyetleri Paris ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaşmıştır.

Fransa ile İngiltere arasında bulunan deniz Manş Denizi’dir.

İNGİLTERE - LONDRA

Avrupa’da yoğun nüfuslu ülkelerden biridir. Nüfusun çoğu ülkenin güneyinde yaşar

Batı Avrupa’dan Dover Boğazı ile ayrılır.

Ülke topraklarının büyük bölümü Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda üzerindedir.

Birleşik Krallığa Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, İskoçya Krallığı ve Gall Prensliği dahildir.

Ilıman Okyanus ikliminin etkisi altındadır. Yüksek enlemde olmasına rağmen ılıman iklim görülmesinde Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi vardır.

Ormanlar ancak topraklarının % 5’ini kaplar. Ormanların kesilmesi sonucu  bu alanlar bir çok yerde tarım alanı ve otlak haline gelmiştir.

Modern tarım yöntemleri uygulanmaktadır. Gıda ihtiyacının % 60’ı ülkede yapılan tarımla sağlanır.

Ülkede hayvancılık  gelişmiştir

Ülkedeki balıkçılık  dünya çapında önemli bir yer tutar.

Turizm önemli gelir kaynağıdır. Dış ticaretteki açığının büyük bir kısmını buradan karşılar.

Ticarette dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Turizm, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi sektörlerden elde ettiği gelirler önemli paya sahiptir.

Deniz ticaret filosu dünyada üçüncü sırayı almaktadır.

BELÇİKA  -  BRÜKSEL

Avrupa’da kentsel nüfusu en fazla olan ülkelerden biridir.

Gulf Stream sıcak su akıntısı ve batı rüzgarları sebebiyle ılıman okyanusal iklim görülür.

Belçika'da topraklarının yarısı tarım için kullanılmaktadır. Çiftlikler küçüktür. Ancak tarım modern yöntemlerle yapıldığından birim alandan alınan verim yüksektir. Elde edilen ürün ülke ihtiyacını karşılayamaz.

Ülkede çayır ve otlaklarda büyük baş hayvancılığı gelişmiştir. Süt ürünleri sanayisi gelişmiştir ve ihracatta önemli yeri vardır.

Ülkede kümes hayvancılığı ve balıkçılık da önem kazanmıştır..

Dünyanın sayılı demir ve çelik ihraç eden ülkelerindendir.

Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. Avrupa kıtasının ilk demiryolu Belçika'da döşenmiştir.

Ülkede ayrıca akarsu taşımacılığı da gelişmiştir.

HOLLANDA-AMSTERDAM

Batı Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir.

Genellikle düz ve alçak olan topraklarının % 40’ı denizleri doldurmak suretiyle kazanılmıştır.

Hollanda’da denizden setlerle ayrılmış ve tarım alanlarına dönüştürülmüş düzlüklere polder denir.
Ülke genelinde göze çarpan bir yükselti ve dağ silsilesi yoktur.

Ilıman okyanus iklimi görülür. Eskiden çok olan ormanlar günümüzde Hollanda’nın tarıma önem vermesi sebebiyle azalmıştır. Bitki örtüsü kumul bitkileri ile ot örtüsü şeklindedir.

Tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu için toprağın yaklaşık

% 70’i bu işe ayrılmıştır. Tarım modern araçlarla yapılmaktadır.

Dünya çiçek üretiminin yarısından çoğunu karşılar. İhraç ettiği çiçeklerden çok miktarda döviz sağlamaktadır.

Hollanda hayvancılıktan toplam gelirinin yaklaşık 2/3’sini sağlamaktadır. Özellikle süt inekleri yetiştirilmektedir . Balıkçılık gelişmiştir.

Avrupa’da en az orman topraklarına sahip ülkedir.

Deniz taşımacılığı çok gelişmiştir. Gemi yapımı bakımından, ileri gelen ülkelerden biridir

Akarsu taşımacılığı çok gelişmiştir.

Rotterdam yük bakımından Avrupa’nın en büyük limanıdır.

Dünyada ticareti en çok gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Bunda Batı Avrupa  serbest petrol pazarı  özelliği taşıyan Amsterdam ve Roterdam limanları etkilidir.

LÜKSEMBURG-LÜKSEMBURG

Çok küçük ülke olmasına rağmen tarım modern yöntemlerle yapılır.

Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Ekonomisinde madenciliğin payı yüksektir. Ülke Avrupa’nın zengin demir yataklarına sahiptir.

Sanayisi için gerekli iş gücünün büyük bir kısmı yabancı işçilerden sağlanır.

ROMANYA - BÜKREŞ

Ülkede 100 bin civarında Türk yaşar. Türkler daha çok Dobruca yöresindedir.

Romanya’nın yaklaşık olarak üçte ikisi dağlık ve tepeliktir.

Yer şekillerinin esas yapısını Alp kıvrımlarının uzantısı olan Karpat dağları oluşturur. Bu dağlar güneyde Transilvanya Alpleri adını alır.

Ülkenin başlıca düzlükleri; Eflak, Boğdan, Dobruca ve Tuna deltasının bulunduğu alanlardır.

Başlıca akarsuyu Tuna nehridir.  Tuna nehri döküldüğü Karadeniz’de büyük delta oluşturur.

Ülkede genelde karasal iklim görülür. Karadeniz kıyılarında ılıman iklim görülür.

Ülke ekonomisinin % 80’i tarıma dayanır. Avrupa’da mısır yetiştiren ülkeler içinde başta gelir.

Hayvancılık gelişmiştir.

Yer altı kaynakları bakımından Avrupa’nın en zengin ülkelerindendir.  En önemli olanları  petrol ve doğalgazdır. Petrol çıkarımı yönünden Avrupa’da önde gelir.

Turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağıdır. Karpatlar’da kış turizmi, Karadeniz kıyılarında deniz turizmi gelişmiştir.

UKRAYNA – KİEV

 

Rusya’dan sonra Avrupa’nın en geniş devletidir.

Ukrayna 1991’de bağımsızlığını ilan etti ve aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucuları arasında yer aldı.

Ülke yer şekilleri bakımından çok sade özellik gösterir.

Ülkenin büyük bir kısmında karasal iklim görülür. Karadeniz kıyılarında ise kışları ılıman ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir iklim görülür.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ş.pancarı, arpa ve ayçiçeği üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Çelik üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.

MOLDOVA-KİŞİNEV

1991 Aralık ayında Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı.

Toprakları alçak tepeler ve alüvyonlu ovalarla kaplıdır.

Ilıman ve yağışlı bir karasal iklime sahiptir

Ülke ekonomisi tarıma ve gıda sanayiine bağlıdır.

FAS-RABAT

Cebel-i Tarık Boğazı ile Avrupa’dan ayrılır.

Yer şekillerinin büyük bir kısmını Alp dağlarının bir parçası olan Atlas dağları oluşturur. Genç kıvrım dağları sebebiyle ülkede , sık sık şiddetli depremler görülür.

Su bakımından K.Afrika’nın en zengin ülkesidir.

Ülkede genelde tropikal iklim görülür. Yazın sıcak ve kurak şartların etkili olduğu ülkede, kışın ılıman okyanus ikliminin etkileri görülür. İç kısımlarında ise karasal ve çöl iklimleri görülür.

Ülke topraklarının % 20 si tarıma elverişlidir. Önemli bir turunçgil ihracatçısıdır.

Yer altı kaynakları sınırlıdır. Çıkarılan başlıca maden fosfattır. Üretimde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Turizm gelişmiştir.

Enerji ihtiyacını ithal ettiği petrolden karşılar.

 

CEZAYİR- CEZAYİR

Akdeniz kıyısında yer alır. Afrika’nın ikinci büyük ülkesidir.

Ülkede nüfusun tamamına yakını kuzeyde toplanmıştır.

Ülkenin kuzeyinde Atlas dağları vardır. Güneyi ise Büyük Sahra çölünün devamıdır. Burası ülkenin yaklaşık %85 ‘idir.

Akarsular yönünden fakirdir.

Ülkenin kuzeyinde Akdeniz , güneyinde ise çöl iklimi görülür.

Ekonomisi tarıma ve petrole dayanmaktadır. Tarım alanları kısıtlıdır. Besin maddeleri ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede değildir. Tarım daha ziyade ülkenin kuzeyinde ve Akdeniz kıyılarında yapılır.

Ülke zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahiptir. Dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreten ülkelerinden biridir.

Demir, fosfat, kurşun, çinko, kükürt, civa ve kömür diğer önemli madenleridir.

Cezayir’de petrol, doğalgaz ve diğer madenlerden elde edilen gelir sanayi ve tarıma sermaye olarak kullanılmaktadır.

TUNUS-TUNUS

Kuzey Afrika’da Akdeniz kıyısında yer alır.

Ülkenin kuzeyinde Atlas dağları vardır. Ülkenin güneyi çöllerle kaplıdır. Tunus kıyıları genelde düzdür.

Ülkede Akdeniz ve çöl iklimi görülür.

Ülke nüfusunun yaklaşık % 70’i kuzeyde yaşar.

Ekonomisi genel olarak tarıma dayanır. Zeytin yağı üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Fosfat, petrol, doğalgaz ve kalsiyum başlıcalarıdır. Ülkedeki fosfat yatakları, Afrika’nın en büyük rezerv noktalarındadır.

Atlas ülkeleri; Fas, Tunus ve Cezayir’dir.

 

G.AFRİKA CUMHURİYETİ- PRETORİA

G. Afrika Cumhuriyeti; Kap, Natal, Oranj ve Transval’ın birleşmesi ile oluşmuş federal bir devlettir.

Yer şekilleri bakımından sade bir yapı gösterir. Yer yüzünün en eski ve ez az hareketli kara parçalarından birinde yer almıştır. Bu nedenle ülkede yüksek kıvrım dağlarına rastlanmaz.

Ülkenin doğu kıyıları boyunca  sıcak su akıntısının da etkisiyle yağışlı  tropikal  özellikler gösteren bir iklim hakimdir. Batı ve güney kıyılarında ise Akdeniz iklim koşulları görülür.

Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesidir. Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Altın, elmas ve platin üretiminde dünyada ilk sırayı alır. Krom üretiminde ise üçüncü sırayı alır.

Afrika kıtasında en gelişmiş ulaşım ağına sahiptir.

NİJERYA-ABUJA

Orta Afrika’da Gine Körfezi kıyısında yer alır.

Yer şekilleri oldukça sade özellik gösterir. Ülkenin orta ve kuzey kesimi orta yükseklikte plato görünümündedir. Nijer ve Benue akarsularının oluşturduğu ovalar ülke arazisinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Ülkenin güney kesiminde Ekvatoral , kuzey kesiminde ise savan iklimi görülür.

Orman bakımından zengindir. Dünyanın en önemli kereste ihracatçılarındandır.

Kıtanın en fazla nüfusa sahip ülkesidir.

Ekonomisi tarım ve petrol üretimine dayanır.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Kıtanın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahiptir. Dünya Niyobit üretiminin %95 ini karşılar.

 

ABD  - WASHİNGTON

ABD 50 eyaletin bir araya gelmesiyle  oluşmuş federal bir cumhuriyettir. Alaska ve Hawai dışında diğer eyaletler bir yerde bulunmaktadır.

Kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir. Meksika körfezine bakan güney kısımda tropikal iklim hakimdir. Ülkenin batı kıyılarında ılıman okyanus iklimi görülür. Doğu kıyılarında ise serin ve nemli bir iklim hakimdir.

En önemli akarsuyu dünyanın en uzun nehri olan Mississippi’dir. Meksika Körfezi'ne dökülür.

Ülkenin kuzeyindeki Kanada sınırında dünyanın en büyük şelalesi  olan Niagara Şelalesi bulunur.

Amerika kıtası üzerindeki toprakların % 47 si tarıma elverişli arazidir. Modern tarım tekniklerinin uygulanması sonucu verim çok fazladır. Bir çok tarım ürünün üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.

Mısır üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.

Dünyanın en büyük balık üreticisi ülkeleri arasında yer alır.

Orman ürünleri sanayisi gelişmiştir. Kereste üretiminde Rusya’dan sonra gelir.

ABD  yer altı kaynakları bakımından çok zengindir. En önemli olanları kömür ve petroldür.

Dünya elektrik üretiminde ilk sırayı alır. Elektrik  daha çok termik ve nükleer santrallerde üretilir.

Amerika, çok gelişmiş sanayiye sahiptir. Sanayi daha çok ülkenin doğusunda gelişmiştir.

Dış ticaret hacmi çok yüksektir. Almanya’dan sonra en çok ticaret yaptığımız ülkedir.  

KANADA  - OTTOVA

Yüzölçümüne göre nüfusu azdır. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı ABD- Kanada sınırı boyunca güneyde toplanmıştır. Çok soğuk olan kuzey kesimi çok seyrek nüfusludur.

yüzölçümü bakımından Rusya Federasyonu’ndan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesidir

Ülkenin doğusunda Appalaş dağlarının uzantıları yer alır

Kanada Kuzey Buz Denizi’nde dünyanın en büyük adalar topluluğuna sahiptir. Bu adaların en büyüğü Baffin adasıdır.

Kanada’nın büyük okyanusa paralel olarak uzanan Kayalık dağları III. Zamanda oluşmuş genç kıvrım dağlarıdır.

Ülkenin kuzey bölgelerinde kışlar uzun ve soğuktur. Batı kıyılarında batı rüzgarları ve Alaska sıcak su akıntısı sebebiyle ılıman okyanus iklimi görülür.

Kanada’nın yarıya yakını ormanlarla kaplıdır. Kuzeyinde tundralar, diğer yerlerde ise tayga adı verilen iğne yapraklı ormanlar geniş yer tutar.

Kanada, en çok buğday yetiştiren ülkelerden biridir.

Otlakların çokluğu sebebiyle hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. Kanada’da balıkçılık çok gelişmiştir.

Ülke topraklarının yaklaşık % 48’ini ormanlar kaplamaktadır. Bunun sonucunda orman ürünleri sanayisi çok gelişmiştir. Dünya gazete kağıdı üretiminde birincidir.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Kaynakların büyük bir kısmı henüz işletmeye açılmamıştır. Nikel , gümüş , asbest ve platin çıkarımında dünyada birincidir.  

ARJANTİN -   BUENOS AİRES

Arazi ve nüfus bakımından Güney Amerika'nın ikinci büyük ülkesidir.

Arjantin nüfusunun dörtte üçü  Buenos Aires içinde ve civarda oturur. Bu durum, şehri güney yarımkürenin ve Latin Amerika’nın en büyük şehirlerinden biri yapmıştır.

Ülkenin doğu kıyılarında ve orta kesiminde Pampalar  yer alır. Pampalar , dünyanın en düz ve en  geniş düzlük alanlarıdır. Burası dünyanın en verimli tarım alanlarındandır.

Ülkenin batısında And dağları bulunur

Ülkenin kuzeydoğusunda tropikal iklim, doğu kıyılarında ılıman okyanus iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim görülür.

Arjantin ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır.  Ülkede en fazla buğday üretilir.

Hayvancılık da ekonomide önemli rol oynar. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişmiştir.

Sığır eti üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.

Ayrıca  koyun yetiştiriciliği de gelişmiştir. Arjantin, yün üretiminde dünyada önemli bir yere sahiptir.

Venezuela’dan sonra  Güney Amerika’nın en büyük petrol çıkaran ülkesidir.

 

BREZİLYA-BRASİLLİA

Güney Amerika'nın en kalabalık ve en büyük ülkesidir. Amazon havzasında nüfus çok seyrektir. Sebepleri; iklimin elverişsizliği (Yüksek sıcaklık ve nem), bataklıklar ve sık orman örtüsüdür.

Brezilya'da nüfus artışı çok fazladır.

Ekvador ve Şili hariç Güney Amerika'daki bütün ülkelerle komşudur.

Ülkenin kuzeyi Amazon havzası, orta ve doğu kesimleri ise dağlar ve platolarla kaplıdır.

Amazon Nehri dünyanın en geniş ve çok su taşıyan nehridir.

Kuzeyde Amazon havzasında Ekvatoral iklim görülür. Ülkenin orta ve doğusundaki plato alanlarında yaz mevsimi yağışlı tropikal iklim (Subtropikal) görülür

İklim şartlarını kontrol eden en önemli faktör, yüksekliktir.

Brezilya'nın yarısı ormanlarla kaplıdır. Amazon havzasında yağmur ormanları vardır.

Ekvatoral ormanların varlığı ve savanların geniş alan kaplaması sebebiyle tarım alanları azdır.

gıda ihtiyacının bir kısmını dışardan ithal etmektedir.
Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır.

Latin Amerika’nın en fazla hayvan varlığına sahip ülkesidir. Sığır yetiştiriciliği çok gelişmiştir.

ormanları kerestecilikte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Orman ürünleri aynı zamanda tıp sahasında da kullanılır.

Zengin maden yataklarına sahiptir. Dünyanın en zengin demir rezervlerine sahiptir. Diğer önemli madeni, manganezdir.

Sanayide elektrik ve enerji açığını önlemek için dünyanın en büyük hidroelektrik santralını kurmuştur. Bu santral Parana ırmağı üzerindeki İtaipu’dur.

 MEKSİKA- MEXİCO CİTY

Orta Amerika ülkesidir.

Topraklarının yarısından fazlası deniz seviyesinden 900 m yüksek olan Meksika, çok dağlık bir ülkedir.

Meksika’da  hala aktif  volkanik dağlar vardır. Sık sık depremler olmaktadır.

Meksika tropikal bölgede yer alır. Ancak değişik iklim tipleri görülmektedir. Ülkenin kuzeyinde karasal, doğu ve batısında ılıman okyanus, güneyinde tropikal iklim hakimdir.

Nüfus artış hızı çok fazladır.

Ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemlidir. Önemli tarım ürünleri kahve ve şeker kamışıdır. Ülke bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır. ülkede balıkçılık gelişmiştir.

Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Dünyanın en önemli gümüş üreticilerindendir. Meksika Körfezi kıyıları , petrol ve doğal gaz bakımından zengindir. Dünyanın önemli petrol üreticisi ülkelerinden biridir.

Sanayisi büyük ölçüde ülkenin yeraltı zenginliklerini işlemeye dayanır.

KAZAKİSTAN  - ASTANA

Rusya Federasyonu’ndan sonra BDT ülkeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahip ülkedir.

Ülke topraklarının büyük bir kısmı  ova ve platolardan meydana gelir.

Kazakistan’da karasal ve çöl iklimi görülür.

Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalıdır.

Tarım alanlarının büyük bir kısmı tahıl tarımına ayrılmıştır. Dünyanın sayılı tahıl üreticisi ülkeleri arasında yer alır.

Türk cumhuriyetleri içinde hayvan varlığı en fazla olan ülkedir.

Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.  Rezerv bakımından Wolfram’da dünyada 1., Krom ve manganezde 2., bor minerallerinde 3., fosfatta 4. dür.

Türk cumhuriyetleri içinde sanayisi en fazla gelişmiş olanıdır. Sanayisi maden ve enerji kaynaklarına dayanır.

ÖZBEKİSTAN - TAŞKENT

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde nüfusu en fazla olandır.

Yer şekillerinin büyük bir kısmını düzlükler oluşturur.

Kızılkum çölü bulunmaktadır.

Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral gölü vardır. Çok kurak bölgede yer alması, buharlaşmanın şiddetli olması, gölü besleyen Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin büyük çapta sulamada kullanılması göl seviyesinin düşmesine neden olmuştur.

Karasal ve çöl  iklimi görülür

Ekonomisinin temelini tarım oluşturur. Tarım alanlarının yarıya yakını pamuk tarımına ayrılmıştır. Pamuk üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.

İpek üretiminde Türk Cumhuriyetleri içinde birinci sıradadır.

Ülkede en çok koyun yetiştirilir. Koyunların yarısını kürkü için beslenen karakul koyunları oluşturur.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Kömür, petrol, doğal gaz ve altın en önemlileridir.

TÜRKMENİSTAN-AŞKABAT

Türkmenistan topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplar.

Karakum Çölü boyunca uzanan ve dünyanın en büyük sulama ve taşımacılık kanalı olan

Karakum Kanalının yapımı 1950’li senelerden beri devam etmektedir.

Türkmenistan’da karasal ve çöl  iklimleri görülür

Ekonomisi tarıma dayanır. Tarımda pamuk üretimi önemli yer tutar. Dünyanın en önemli pamuk üreticilerindendir.

Ekonomide hayvancılık önemli yer tutar. En çok kürkü için Karakul koyunları beslenir. Karakul koyunlarından dünyaca ünlü astragan kürkü elde edilir.

Ülkenin en önemli yer altı kaynakları petrol ve doğalgazdır.

Türkmenistan’da ayrıca halıcılık çok gelişmiştir. Türkmen halıları dünyaca meşhurdur.

KIRGIZİSTAN-BİŞKEK

Ülke topraklarının büyük kısmı dağlarla kaplıdır.

Yer şekillerinin esas yapısını Tanrı dağları oluşturur.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Gölü Kırgızistan topraklarında yer alır.

Ülkede genellikle az yağışlı karasal iklim hakimdir

Ülke topraklarının çok az bölümü (% 7) tarıma elverişlidir. Daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklı bir tarım ekonomisi hakimdir

Kırgızistan’da ipek böcekçiliği çok gelişmiştir.

Kırgızistan maden bakımından zengin yataklara sahiptir.

TACİKİSTAN-DUŞANBE

Topraklarının büyük bölümü dağlarla kaplıdır. Yer şekillerinin esas yapısını Tanrı dağları oluşturur.

Güneydoğuda ise yüksekliği 4000 m yi bulan Pamir platosu  yer alır.

Topraklarının tamamı deprem kuşağında  olduğundan, ülkede sık sık deprem olur.

Yer şekillerinden dolayı tarım alanları çok sınırlıdır. Başlıca tarım ürünü pamuktur.

Hayvancılık da ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Küçükbaş hayvan besiciliği ve ipekböcekçiliği yaygın olarak yapılır.

Yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Ülke zengin petrol, doğalgaz ve kömür yataklarına sahiptir.

Madencilik, hidroelektrik enerji üretimi, petrol çıkarma ve pamuk işleme başlıca sanayi kuruluşlarını meydana getirir.

HİNDİSTAN-YENİ DELHİ

Nüfus bakımından dünyanın ikinci kalabalık ülkesidir.

1947 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Uzun yıllar İngiltere’nin sömürgesi olmuştur.

Nüfusun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşar.

Dekkan Platosu, Ganj Ovası ve Himalayalar Hindistan’da bulunmaktadır.

Ganj ve Brahmaputra en büyük nehirleridir.

Ganj Nehri, Hindularca kutsal sayılır.

Hindistan’ın büyük bir kısmında muson iklimi görülür. Yüksek dağlık bölgelerde kış sıcaklıkları çok düşüktür.

Ekonomisinin temelini tarım oluşturur. Tarım topraklarının % 80’ine tahıl ekilmektedir.

Hindistan çay, susam, , şekerkamışı, mercimek ve yerfıstığı üretiminde dünyada birinci sırayı; pirinç ve hint keneviri (Jüt) üretiminde ikinci sırayı almaktadır.

Dünyanın en fazla büyükbaş hayvan sayısına sahip ülkesidir.

Dînî inanışlarından dolayı sağda solda serbestçe gezinen inek, öküz ve mandalardan yeterli şekilde faydalanılamaz. Sadece güçlerinden ve sütlerinden sınırlı ölçüde fayda sağlanabilmektedir.

Tabii kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

Dünya demir rezervlerinin% 25’ine, mika rezervlerinin % 80’ine sahiptir. Boksit rezervi bakımından dünyanın ikinci ve manganez rezervi bakımından da üçüncü ülkesidir. Dünyanın en büyük uranyum ve toryum rezervlerine sahiptir Nükleer santralleri bulunmaktadır.

Hindistan, elmas ve zümrüt bakımından da dünyanın sayılı ülkelerinden biridir.

PAKİSTAN - İSLAMABAD

Pakistan’ın büyük bir bölümü dağlıktır.

Kuzeydeki dağlık bölgeyi Hindikuş ve Karakurum  dağları oluşturur.

Pakistan ile Afganistan arasındaki ulaşımı sağlayan Hayber Geçidi buradadır.

En önemli akarsuyu İndus Nehridir.

Dağlık kesimlerde karasal iklim görülür. Ovalarda ise muson iklimi etkisindedir.

Batıdaki Belücistan bölgesinde ise çöl iklimi etkilidir.

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır.

Pakistan’ın en çok gelir getiren kıymetli ürünü Hint Keneviri (Jüt) dir.

ENDONEZYA - CAKARTA

Endonezya, Ekvator üzerinde Sumatra Adasından, Avustralya’ya kadar uzanan adalar topluluğu üzerinde kurulmuştur.

Endonezya’nın üzerinde bulunduğu adalardan büyük olan beş tanesi, Sumatra, Borneo, Cava, Celebes ve Yeni Gine’dir.

Endonezya volkanik adalardan oluşmuştur. Çoğu sönmüş durumda yaklaşık 150 civarında volkan bulunmaktadır.

Ekvator iklimi hüküm sürmektedir. Bütün yıl boyunca muson rüzgarlarının etkisinde kalan ülke, bol yağış alır.

İkliminden dolayı gür tropik ormanlar ülkenin bitki örtüsünü meydana getirir

Ekonomi tarıma dayalıdır. Ülkede en çok ekilen tarım ürünü pirinçtir. Pirincin çok yetiştirilmesine rağmen, tüketici nüfus fazla olduğundan ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Ülkenin üçte ikisi ormanlıktır. Orman ürünlerinde dünya ülkeleri arasında önemli yere sahiptir

Malezya ve Bolivya ile birlikte dünyanın en fazla kalay üreten ülkelerindendir. Ayrıca önemli bir petrol üreticidir.

MALEZYA-KUALA LUMPUR

Ülkede ekvator ve muson iklimi etkilidir. Her mevsim bol yağmur yağmaktadır.

Ormanı bol bir memlekettir. Yaklaşık olarak topraklarının % 70’i ormanlarla kaplıdır.

Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde yıllık kalkınma oranı en fazla olan ülkelerden biridir. Malezya, ekonomik açıdan kendi kendine yeterlidir . Dış ticaret açığı yoktur.

Tarıma elverişli alanları azdır. En çok kauçuk yetiştirilmektedir. Kauçuk üretiminde dünyada birincidir.

Kalay üretiminde dünya birincisi olup, dünya kalay üretiminin % 70’ini karşılar.

Ekonomisi büyük ölçüde petrol, kalay, kauçuk ve palmiye yağı üretimine dayanır.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ – PEKİN

Çin dünyada nüfusu en fazla olan ülkedir. Nüfus artış hızı azdır. Ülke nüfusunun % 80 ‘i Doğu Çin’de yaşar.

Büyük bir kısmı dağlıktır. Başlıca sıra dağlar Tanrı dağları, Altın, Karanlık ve Himalaya dağları, Büyük Kingan , Kuzey Çin dağları ile güney Çin  dağlarıdır.

Dünyanın en yüksek yeri olan Everest Tepesi (8848 m) Himalayalar üzerinde yer alır (Çin-Nepal sınırında).

Tanrı dağlarının güneyinde Tarım Havzası bulunur. Havzanın ortası Taklamakan Çölü ile kaplıdır.

Batıda Pamir platosu bulunur.

Doğu ve güney kesimlerinde muson iklimi görülür. Genel olarak batı kesiminde karasal iklim görülür. Doğu Türkistan’da çöl iklimi ve Tibet platosunda sert karasal iklim görülür.

Tarımsal üretim büyük ölçüde devlet kontrolündedir.

ürettiği besin miktarı bakımından dünyada başta gelen ülkelerdendir. Ancak nüfusu fazla olduğundan tarımsal üretimi  kendi ihtiyacını karşılayamaz.

Dünya pamuk, pirinç ve tütün üretiminde birinci, sebze üretiminde ikinci,  mısır ve çay üretiminde üçüncüdür.

Hayvancılık gelişmiştir. Dünyanın en çok domuz besleyen ülkesidir.

Balıkçılıkta dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Ülke önemli bir petrol üreticisidir.

El sanatları dünyaca meşhur olan bir ülkedir. Bilhassa ipekçilik, porselencilik, oymacılık ve benzeri el sanatları son derece ileri seviyededir.

JAPONYA - TOKYO

Japonya yoğun nüfuslu ülkelerdendir. Yer şekilleri engebeli olduğundan nüfus sınırlı bir alanda toplanmıştır. Doğumlar kontrol altına alındığından nüfus artış hızı en düşük ülkelerinden biridir.

Pasifik Okyanusunda dört büyük, beş yüz orta büyüklükte ve üç bin küçük adadan meydana gelmiş bir devlettir.

Japonya topraklarının % 80’i dağlıktır. Ülkede halen 60 faal, 165 sönmüş yanardağ bulunmaktadır.

Ülkenin en meşhur dağı 3776 m yüksekliğindeki Fuji’dir.

Japonya’da muson iklimi hakimdir. Ancak kuzeydeki adalarda Oya Şivo soğuk su akıntısı ve iç Asya’dan gelen soğuk hava kütleleri sebebiyle kışlar çok soğuk ve karlıdır.

Ormanlar, topraklarının % 70’ini teşkil etmektedir.

Yer şekillerinden dolayı Japonya’nın az bir bölümünde tarım yapılabilir.

Japonya’da tarım  modern usullerle yapılmaktadır. Nüfusun fazla olmasından dolayı tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılamaz.

modern gemileriyle hemen hemen dünyanın her tarafında balık avı yapar. Balık üretimi bakımından dünyada birincidir. 

Japonya maden kaynakları bakımından çok fakir olup, sanayi için gerekli madenlerin çoğunu ithal etmektedir.

Dünyanın hemen hemen bütün ülkeleriyle ticaret yapar.

Ticaretin büyük kısmı deniz ticaret filosuyla sağlanmaktadır.

AVUSTRALYA  - CANBERRA

Okyanusya kıtasının en büyük adası üzerinde kurulmuştur.

Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur.

Topraklarının büyük bir kısmı ova ve platolardan oluşur.

Ülkenin kuzeyinde yazları yağışlı savan ve muson iklimi, iç kısımlarında  ve batı kıyılarında sürekli dinamik yüksek basınç etkisinden dolayı çöl iklimi etkilidir.

Güney kıyılarında Akdeniz iklimi ve doğu kıyılarında ılıman okyanus iklimi görülür.

Avustralya’da çorak topraklar ve çöller geniş alan kaplamaktadır. Bu nedenle tarım yapılan arazisi çok azdır. Tarımda modern yöntemler kullanıldığı için verim yüksektir.

Ekonomisinde hayvancılığın önemi fazladır. En çok koyun ve sığır yetiştirilir. En fazla beslenen koyun türü merinostur. Dünyanın en çok koyun varlığına  sahip ülkedir. Et ve yün üretiminde de dünyanın başta gelen ülkelerindendir. Et önemli ihraç ürünüdür.

Madencilik Avustralya'nın önde gelen sanayilerinden biridir.  Petrol, doğalgaz, demir ve kömür rezervleri bakımından dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

51 ülke temsilcisinin BM’yi kurmak üzere imzaladıkları antlaşmanın imzalanmasıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Merkezi New York’tur. Halen 179 üyesi vardır. Üye olmayan ülkeler; Andora, Tayvan, Monako, Tonga, Nauru, Vatikan ve İsviçre’dir.

Amacı; Uluslar arası barış ve güvenliği korumaktır. Yapısı; BM amaçlarını yerine getirebilmek için çeşitli organlar kurulmuştur. Bunlar; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, uluslar Arası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik’tir.  

Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Organları

UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) : 1946 yılında Paris’te kuruldu.

UNİCEF ( Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu):  Birleşmiş Milletler bünyesinde yardıma muhtaç dünya çocuklarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Amacı bütün halkları en yüksek sağlık düzeyine kavuşturmak olan kuruluşun merkezi Cenevre’dir.

ILO ( Uluslar arası Çalışma Örgütü): Amacı ; çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması,ücretler, iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasıdır.

IMF ( Uluslar arası Para Fonu): Amacı; uluslar arası para sorunlarında ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak, ulusal paraların değerlerinde denge sağlamak ve kambio indirimlerini önlemektir.

FAO ( Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü): Amacı ; insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıda ve tarım ürünleri üretimini-dağıtımını geliştirmek,kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir.

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı)

II. dünya savaşı sonrası Doğu Bloku’ndan Batı Avrupa ve Amerika’ya gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı 1949 da kurulmuştur.

Üye ülkeler; ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Danimarka, İtalya, İzlanda, Lüksemburg,  Norveç, Portekiz, İspanya, Almanya, Yunanistan ve Türkiye’dir.

OECD (EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI)

II. dünya savaşından sonra Batı Avrupa’nın savaştan büyük  zarar görmüş ülkeleri ; ekonomilerini yeniden canlandırmak için 1948 yılında Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilatını kurmuştur. Türkiye’de bu teşkilata 1948 de üye olmuştur.

1961 de ABD ve Kanada’nın katılımıyla OECD ye dönüşmüştür.

AVRUPA KONSEYİ

10 Avrupa ülkesinin 5 Mayıs 1949 da kurduğu teşkilattır. Bu ülkeler: Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç’tir. Türkiye’de 1949 yılında üye olmuştur.

Amacı, üye ülkelerin ekonomik, kültürel, toplumsal, hukuki ve bilimsel alanda işbirliğini sağlamaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

AB , ekonomik ve siyasi  bir kuruluştur. Almanya , Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda’nın katılımıyla 25 Mart 1967 ‘de kurulmuştur. Birliğin merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’dir.

Amacı; üye ülkeler arasında hizmet, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımını sağlamak.

Üye ülkelerin oy birliği ile onaylaması durumunda her Avrupa ülkesi birliğe üye olabilir.

Avrupa Birliğine üye ülkeler; Fransa, İtalya, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İspanya , Portekiz, Avusturya, İsveç , Finlandiya , Slovenya, Slovakya, Malta, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve G.Kıbrıs Rum Kesimi.

1 Ocak 2007 ‘de Bulgaristan ve Romanya’ da birliğe katılmıştır.

Avrupa Birliğini Oluşturan Başlıca Organlar; Avrupa Komisyonu, Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Adalet Divanı’dır.

 

 
  Toplam 43275 ziyaretçi (112808 klik) kişi burdaydı!  
 
[url=http://sosyal-defteri.tr.gg/][img]http://sosyal-defteri.tr.gg/sig.png[/img][/url]
Egitim ve ogretim xHit.Org | Hit Siteler, Hit Al, Hit Kazan, Hit Arttır,  Siteni Ekle, Toplist